GDPR


  1. GDPR

Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (aplicabila din 25 mai 2018)

Protectia datelor dvs. cu caracter personal este deosebit de importanta pentru noi. Prin prezentul document dorim sa va informam cu privire la scopurile si modalitatile operatiunilor de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal in relatia cu drinuniforma.ro, precum si cu privire la drepturile dvs. in calitate de persoana vizata.

In general, drinuniforma.ro prelucreaza datele cu caracter personal furnizate direct de dvs. cu ocazia solicitarii unui produs sau a unui serviciu..

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru incheierea comenzilor plasate online, in caz de refuz drinuniforma.ro neputand sa onoreze comanda.

In situatiile de prelucrare automata drinuniforma.ro garanteaza dreptul dvs. de a obtine interventie umana din partea drinuniforma.ro, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia prin adresarea unei solicitari in acest sens pe adresa dpo@ drinuniforma.ro.

 

 

Transferul datelor personale catre tari terte

In cadrul relatiei de colaborare vanzator-client cu dvs.,  drinuniforma.ro  ar putea fi pusa in situatia de a transfera datele dvs. personale catre tari terte (din afara Spatiului Economic European). In acest caz, drinuniforma.ro se va asigura fie ca transferul se face catre o tara care asigura un nivel adecvat de protectie, fie va lua garantii suplimentare adecvate de protectie a datelor dvs. personale, cum ar fi implementarea de clauze contractuale standard aprobate la nivel european sau reguli corporatiste obligatorii.

Pentru a obtine mai multe informatii despre garantiile aplicabile in caz de transfer catre o tara terta sau pentru a obtine o copie a acestora, puteti transmite o cerere la sediul drinuniforma.ro din Dimitrie Gerota nr 103 Craiova sau la adresa de e-mail dpo@ drinuniforma.ro.

Durata stocarii datelor cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesara pentru a respecta diversele obligatii legale sau reglementare.

 

Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata

In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi:

·         de acces – puteti obtine informatii in legatura cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, precum si o copie a acestora;

·         la rectificare – puteti solicita completarea sau actualizarea datelor datele dvs. cu caracter personal in cazul in care sunt incomplete sau inexacte;

·         de a fi uitat – in anumite situatii, puteti solicita stergerea datelor dvs. cu caracter personal;

·         la restrictionarea prelucrarii – in anumite situatii, puteti solicita prelucrarea conditionata a datelor cu caracter personal pana la solutionarea anumitor operatiuni referitoare la datele dvs.;

·         la opozitie – in situatia prelucrarii intemeiate pe realizarea unor interese legitime, va puteti opune motivat unei astfel de prelucrari;

·         la portabilitatea datelor – puteti solicita transmiterea datelor cu caracter personal furnizate de dvs. si prelucrate prin mijloace automate intr-un format structurat, care poate fi citit automat.

Fiecare drept dintre cele de mai sus se poate exercita prin trimiterea unei cereri scrise, semnate si datate, la sediul drinuniforma.ro din Dimitrie Gerota nr 103 Craiova sau la adresa de e-mail dpo@ drinuniforma.ro.

In situatia in care considerati ca drepturile dvs. nu sunt respectate, va puteti adresa responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal la adresa de mai sus sau puteti depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere si Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).